Theo báo cáo của Sở Xây dựng, thời gian qua tại một số quận, huyện phát sinh tình trạng nhà xây thực tế nhỏ hơn giấy phép xây dựng, nằm trong khu vực chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 nên chưa được hoàn công.

Trước đó, tháng 3-2020, Sở Xây dựng có văn bản gửi các cơ quan chức năng để giải thích về vấn đề này. Theo đó, sở cho rằng các loại công trình nếu không làm thay đổi chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc theo giấy phép xây dựng được cấp, cũng không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực công trình thì đề nghị cho phép cấp giấy chủ quyền. Một số quận, huyện đã căn cứ vào hướng dẫn của Sở Xây dựng cấp giấy cho người dân nhưng chưa được thống nhất nên vẫn ách tắc một số nơi.

 
 

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên - Môi trường đã thống nhất thẩm quyền và nội dung hậu kiểm sau khi cấp giấy phép xây dựng. Theo quy định, giấy phép xây dựng do quận, huyện cấp thì đội thanh tra địa bàn chịu trách nhiệm quản lý nên đội thanh tra phải xác nhận. Nếu công trình bảo đảm các quy định sẽ được cấp giấy chứng nhận.

Người lao động/ P.Đình