Tối 19-8, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBDN huyện Phú Quốc (Kiên Giang) vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Thanh Hòa – Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Dương. Lý do ông Hòa bị cách chức là vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Vào ngày 8-8, ông Hòa tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Phú Quốc. Bản thân ông Hòa cũng xác nhận ông chỉ có bằng trung cấp quân sự, chưa có bằng tốt nghiệp THPT nên đi dự thi.

Ông Hòa được HĐND xã Cửa Dương bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch UBDN xã hơn 1 năm nay. Tuy nhiên, trong quá trình theo học lớp cử nhân báo chí tại Kiên Giang, qua quá trình xác minh, ngành chức năng xác định ông Hòa sử dụng văn bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Mới đây, thực hiện công văn của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc rà soát sử dụng văn bằng và chứng chỉ, UBND huyện Phú Quốc giao cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham mưu thực hiện tốt một số nội dung, gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc và báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 15-9. Hồ sơ báo cáo kết quả ra soát gồm: Báo cáo kết quả rà soát, văn bằng, chứng chỉ; bản phô tô các loại văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, viên chức.

UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ, công chức tại địa phương và báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 15-9. Hồ sơ báo cáo kết quả rà soát như Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đối với Phòng Nội vụ: Kiểm tra, rà soát các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị cấp huyện. Tham mưu UBND huyện tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Người lao động/ ANH THY